نشست خبری رویداد روز بازاریابی محتوایی CMDayبرگزار شد

روز چهارشنبه 8 دی ماه نشست خبری رویداد “روز بازاریابی محتوایی” با حضور اصحاب رسانه با بررسی اهداف و محورهای رویداد برگزار شد. در این نشست خبری برگزارکنندگان رویداد، خانم الهام یاوری و آقای تقی مولوی و خانم اکرم شفیعی…